Verantwoording

Naam: Stichting Team Tundra

RSIN/Fiscaal nummer: 8577.79.709

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

  1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen voor goede doelen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het rijden van challenges.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Met deze doelstelling beoogt stichting Team Tundra het algemeen belang te dienen.

Met de afwezigheid van winstoogmerk laat zij de middelen, die zij bij elkaar rijdt ten goede komen aan haar doelstelling.

Lees meer in ons beleidsplan.

Bestuur

Voorzitter: Teus Verhoeven
Secretaris: Arie de Jager
Penningmeester: Petra De Jager

Vrijwilligers

Creatieve ondersteuning en website: Natalie van Wijnen

Promotie en social media: Daphne Profijt, Martina Verhaar, Ronald Zötsch

Technische ondersteuning: Sander Kap

Website ontwikkeling en beheer: wepsaait.nl en zutz.nl

De stichting werkt, waar nodig, met vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling waar te maken. Stichting Team Tundra zamelt geld in voor verbetering van leef- en of gezondheidsomstandigheden van volwassenen, kinderen en gezinnen. De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Als zij onkosten dienen te maken in het belang van de doelstelling kunnen zij deze na toestemming van het bestuur vergoed krijgen op vertoon van bewijsstukken.

Donaties

datum goed doel donatie projectpagina

20-08-2018 KiKa 5.500 euro Navigate North 2018
20-08-2018 Vrienden van het Sophia 5.500 euro Navigate North 2018

07-11-2019 KiKa 9.600 euro Navigate North 2019
07-11-2019 Vrienden van het Sophia 7.000 euro Navigate North 2019

24-05-2021 Stichting Het babyhuis (Dordrecht) 6.000 euro Navigate North 2020
28-12-2021 Vrienden van het Sophia 6.000 euro Navigate North 2020
28-12-2021 KiKa 3.000 euro Navigate North 2020

30-04-2023 Een pak voor Truus 9.383 euro Een pak voor Truus 2023
30-04-2023 Klein gezinsproject 500 euro

26-01-2024 Navigate North 2024 ??? euro Navigate North 2024

Over ons

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Team Tundra

CONTACT

 06-11008134 (voorzitter)

Adriaan Heijnisstraat 1
2957 AA
Nieuw Lekkerland

info@teamtundra.nl

Vragen of suggesties?