Privacyverklaring

TEAMTUNDRA.NL

versie: 1.0 | 25 mei 2018

TEAMTUNDRA.NL wordt gerund door Stichting Team Tundra, gevestigd op de Adriaan Heijnisstraat 1 te Nieuw Lekkerland. Stichting Team Tundra is bereikbaar via het e-mailadres info@teamtundra.nl of telefonisch op het nummer +31 (0)6 11008134.

TEAMTUNDRA.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teamtundra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

TEAMTUNDRA.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren; en/of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals gegevens die verplicht zijn voor onze belastingaangifte).

TEAMTUNDRA.NL volgt uw surfgedrag op de website www.teamtundra.nl voor het verzamelen van statistieken rondom het gebruik van de website, om op basis hiervan onze dienstverlening te verbeteren.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TEAMTUNDRA.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamtundra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TEAMTUNDRA.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

TEAMTUNDRA.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam, adresgegevens 7 jaar *
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
Telefoonnummer en e-mailadres maximaal 24 maanden na het laatste contact of laatste betaling *
 • het afhandelen van uw betaling
 • u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Gegevens over uw activiteiten op onze website maximaal 26 maanden TEAMTUNDRA.NL volgt uw surfgedrag op de website www.teamtundra.nl waarmee geanonimiseerde statistieken rondom het gebruik van de website worden verzameld d.m.v. Google Analytics. Met de informatie o.b.v. deze geanonimiseerde statistieken willen wij onze dienstverlening verbeteren.
Internetbrowser en apparaat type maximaal 26 maanden TEAMTUNDRA.NL volgt uw surfgedrag op de website www.teamtundra.nl waarmee geanonimiseerde statistieken rondom het gebruik van de website worden verzameld d.m.v. Google Analytics. Met de informatie o.b.v. deze geanonimiseerde  statistieken willen wij onze dienstverlening verbeteren.

* TEAMTUNDRA.NL verwerkt en bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

TEAMTUNDRA.NL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TEAMTUNDRA.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

TEAMTUNDRA.NL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TEAMTUNDRA.NL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde websitestatistieken te verzamelen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over cookies en over het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

8.1 Social plug-ins content tracking cookies

Bij het gebruik van de website van TEAMTUNDRA.NL kan sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ cookies plaatsen op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker. Het plaatsen van deze cookies kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het ‘liken’ van berichten en om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken, maar kan ook advertentiedoeleinden dienen. TEAMTUNDRA.NL adviseert de bezoeker de privacyverklaringen van Facebook, van LinkedIn, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

8.2 Multimedia player cookies

TEAMTUNDRA.NL plaatst op de website video’s via toepassingen zoals YouTube. Een ingesloten YouTube video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. TEAMTUNDRA.NL maakt gebruik van deze diensten om videocontent af te kunnen spellen op de website. TEAMTUNDRA.NL kan deze gegevens niet herleiden tot persoonsgegevens. Het plaatsen van deze cookies zijn noodzakelijk om de video’s te kunnen afspelen. TEAMTUNDRA.NL adviseert de bezoeker de privacy verklaringen van YouTube (welke regelmatig kan wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

8.3 Google Maps

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op de website. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8.4 Overzicht van cookies

Bij het gebruik van deze website worden functionele cookies en cookies t.b.v. geanonimiseerde website statistieken automatisch geplaatst. Er worden bij het gebruik van deze website, afhankelijk van uw privacy-instellingen, ook cookies door derden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Domein Cookie Categorie Functie Bewaartermijjn
www.teamtundra.nl PHPSESSID functioneel functionele cookie bevat sessievariabelen en zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort sessie
www.teamtundra.nl privacy_embeds functioneel functionele cookie voor het bewaren van toestemmingen voor het tonen van ingebedde inhoud van bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en Google Maps 3 maanden
www.teamtundra.nl cookie_notice_accepted functioneel functionele cookie voor het bewaren van de actie tot het sluiten van de cookie melding en verwijzing naar de privacyverklaring 3 maanden
teamtundra.nl _ga website statistieken cookie voor het verzamelen van data via Google Analytics voor statistieken omtrent deze website 2 jaar
teamtundra.nl _gat website statistieken cookie voor het verzamelen van data via Google Analytics voor statistieken omtrent deze website 1 minuut
teamtundra.nl _gid website statistieken cookie voor het verzamelen van data via Google Analytics voor statistieken omtrent deze website 24 uur
teamtundra.nl __utma website statistieken cookie voor het identificeren van unieke bezoekers (Google Analytics) 2 jaar
teamtundra.nl __utmt website statistieken cookie voor het meten van de laadsnelheid van de website (Google Analytics) 10 minuten
teamtundra.nl __utmb website statistieken cookie voor het bepalen van de bezoekerssessie (Google Analytics) 30 minuten
teamtundra.nl __utmc website statistieken cookie voor het bepalen van de bezoekerssessie (Google Analytics) sessie
teamtundra.nl __utmd website statistieken cookie voor het maskeren van ip-adressen van bezoekers (Google Analytics)
teamtundra.nl __utmz website statistieken cookie voor het volgen van verkeersbronnen en navigatie (Google Analytics) 6 maanden
teamtundra.nl __utmv website statistieken cookie voor het bewaren van aangepaste variabelen (Google Analytics) 2 jaar
doubleclick.net IDE relevante advertenties cookie voor het aanbieden van advertenties bij het afspelen van een video (YouTube) 13 maanden
doubleclick.net DSID relevante advertenties cookie voor het aanbieden van advertenties bij het afspelen van een video (YouTube) 14 dagen
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE relevante advertenties cookie voor het identificeren van unieke bezoekers (YouTube) 6 maanden
youtube.com PREF functioneel cookie voor het meten van het afspeeltype (YouTube) 10 jaar
youtube.com use_hitbox functioneel cookie voor het meten van interacties binnen een video (YouTube) sessie
youtube.com YSC relevante advertenties cookie ten behoeve van het tonen van YouTube videos op deze website (YouTube) sessie
youtube.com remote_sid functioneel cookie ten behoeve van het tonen van YouTube videos op deze website (YouTube)

8.5 Cookie-verklaringen van derden

Meer informatie omtrent de cookies van derden is te vinden op onderstaande pagina’s:
Google: https://policies.google.com/technologies/types
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
YouTube: https://policies.google.com/technologies/types
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

9.1 Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt, door middel van Google Analytics, geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

9.1.1 IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van TEAMTUNDRA.NL geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van TEAMTUNDRA.NL een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.teamtundra.nl te kunnen waarborgen. De Google Analytics cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

9.1.2 Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

9.1.3 Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (TEAMTUNDRA.NL) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Meer informatie met betrekking tot de privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9.2 Gebruik van YouTube-video’s

Deze website maakt gebruik van de embed-functie van YouTube voor het weergeven van filmpjes die worden aangeboden door ‘YouTube’. Zodra de video/video’s wordt/worden weergegeven, gelden de extra voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens (opslaan van persoonsgegevens) van de aanbieder. Wanneer de embedded YouTube-video’s worden afgespeeld, wordt door de aanbieder gebruik gemaakt van YouTube-cookies, met als doel informatie te verzamelen over de gebruiker. Volgens YouTube worden deze gegevens gebruikt voor het maken van videostatistieken, met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Onafhankelijk van de weergave van de embedded video’s wordt bij elke keer dat u de website bezoekt, een verbinding gemaakt met het Google-netwerk ‘DoubleClick’, wat buiten ons om uw gegevens kan gebruiken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder (Google Inc.) op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9.3 Gebruik van social media plug-ins

Social Media Plug-ins (‘plug-ins’) van de social media-netwerken Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn kunnen in onze webpagina’s zijn ingebed. De gerelateerde diensten worden geleverd door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., LinkedIn Inc. (‘providers’). Een voorbeeld van een social media plugin die wij gebruiken is de Facebook ‘Like’-knop en knoppen om inhoud van onze website te delen op de social media-netwerken.
De social media plug-ins informeren de providers over welke pagina’s van onze website u heeft bezocht. Wanneer u bij het bezoeken van onze website bent ingelogd met bijvoorbeeld uw Facebook-, Google-, LinkedIn of Twitter-gebruikersaccount, kan de provider uw interesses samenvoegen, d.w.z. de informatie die u ontsluit met uw gebruikersaccount. Bij gebruik van iedere plug-in-functie (zoals het klikken op de ‘Like’-knop of de Google ‘+1’-knop, of door het achterlaten van een reactie) wordt ook deze informatie via de browser doorgestuurd naar de provider voor opslag.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook, Google, Twitter, LinkedIn en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Verenigde Staten (‘Facebook’). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk (in het Engels): https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Voor een overzicht van de Twitter-buttons en hun uiterlijk (in het Engels): https://dev.twitter.com/web/overview.

Google+ wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor een overzicht van de Google+ buttons en hun uiterlijk (in het Engels): https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, Verenigde Staten. Voor een overzicht van de LinkedIn buttons en hun uiterlijk (in het Engels): https://developer.linkedin.com/plugins.


Om te vermijden dat Facebook, Google, LinkedIn of Twitter uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount van deze providers, dient u zich af te melden met het account van de providers voordat u onze webpagina’s bezoekt.


9.4 Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel

De informatie die de providers van de social media-netwerken verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9.5 Privacyverklaringen van derden (sociale media-bedrijven)

Meer informatie met betrekking tot de privacyverklaringen van derden is te vinden op onderstaande pagina’s:
Google Privacy Policy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ (ook voor YouTube en Google+)
Twitter Privacy Policy: https://twitter.com/privacy/
LinkedIn Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
Facebook Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/

TEAMTUNDRA.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TEAMTUNDRA.NL) tussen zit.
TEAMTUNDRA.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@teamtundra.nl.

TEAMTUNDRA.NL behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bij aanpassing van de privacyverklaring zal TEAMTUNDRA.NL de bezoeker wijzen op de vernieuwde privacyverklaring en de bezoeker wederom zijn toestemming vragen.