Stichting Team Tundra

Stichting Team Tundra is opgericht op 7 juli 2017 en ingeschreven onder KvK-nr. 69199825. Aanleiding voor de oprichting was de wens om bij te dragen aan goede doelen door het rijden van challenges.

In een bevoorrechte positie met gezonde mensen om ons heen en voldoende middelen voor levensonderhoud staat niet iedereen stil bij het zichtbare en onzichtbare leed waar kinderen en gezinnen onder kunnen lijden.
Oprichters van deze stichting hebben persoonlijk ondervonden wat ziekte en leed kan betekenen in het gezin en in de leefomgeving. Dat is dan ook de drijfveer geweest om iets te kunnen betekenen voor anderen. Ziektes en ander leed mogen ver van mensen af staan, maar bestuursleden van Team Tundra hebben het besef dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de leef- en of gezondheidsomstandigheden van kinderen en gezinnen, voor wie dit niet gewoon is.
Een gezonde toekomst begint bij gezond zijn en gezonde levensomstandigheden hebben. Wanneer dit niet aan de orde is drukt verdriet, wanhoop en alle emoties die daar bij komen een groot stempel op hele gezinnen en de toekomst van de kinderen en volwassenen die daar mee te maken hebben.

Met het rijden van uitdagende challenges wordt de aandacht gevestigd op goede doelen, die een substantiële bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden en gezonde kansen voor kinderen en gezinnen in onze maatschappij. Stichting Team Tundra is in het leven geroepen om geld op te halen voor goede doelen die dit nut ondersteunen en om de aandacht te vestigen op doelgroepen, voor wie dit belang heel hoog is.

Stichting Team Tundra is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst en is aangemeld en geactiveerd bij Stichting GeefGratis.

​Stichting Team Tundra is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst en is aangemeld en geactiveerd bij Stichting GeefGratis.

Bezoek de pagina van Stichting Team Tundra bij Geef.nl.

Over ons

Team Tundra

CONTACT

 06-11008134 (voorzitter)

Adriaan Heijnisstraat 1
2957 AA
Nieuw Lekkerland

info@teamtundra.nl

Vragen of suggesties?